Door de hoge tarieven van het Centraal Boekhuis (versturen boek naar boekhandel kost maar liefst 1,34 euro excl. BTW, terwijl de ontvanger ook betaalt) heeft maar een deel van de (kleinere) uitgeverijen in Nederland een aansluiting bij het Centraal Boekhuis. Dat is te betreuren want diversiteit is van belang voor de literatuur.

Hoewel het Centraal Boekhuis op de website voor uitgevers wel zogeheten O-boeken aanbiedt, maar in de praktijk niet toestaat, wordt de kleine uitgeverij op het verkeerde been gezet.

Monopolist
Het Centraal Boekhuis is een monopolist. Daarmee heeft het commerciële bedrijf ook nadrukkelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijf zou de eerder genoemde literaire diversiteit vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid juist moeten stimuleren, in plaats van tegenwerken. Door geen O-boeken aan te bieden, en nieuwe leden van het (kleine) Compact-abonnement te dwingen in te stemmen met de handelskorting van 42 procent in combinatie met de hoge tarieven, schaart het CB zich achter de grote uitgevers. En die grote uitgevers hebben geen belang bij diversiteit.

Dood in de pot
Dit is de dood in de pot voor de kleine uitgeverijen. Die hebben het al niet breed en kunnen elke euro blijven gebruiken om de telefoonrekening te betalen, vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en de nutsvoorzieningen te betalen en – als ze nog geld over hebben – mooie nieuwe concepten uit te geven. Boeken die de grote mainstream uitgeverij veelal te gewaagd vinden en niet durven uit te geven.

Door de gedwongen handelskorting van 42 procent en de hoge tarieven van het Centraal Boekhuis komt de literaire diversiteit in gevaar! Steun ons initiatief en teken de petitie voor literaire diversiteit in Nederland én tegen de hoge tarieven van het Centraal Boekhuis en de gedwongen handelskorting van 42 procent. Kortom: steun het O-boek.

Teken hier de petitie!